2013. július 30., kedd

Nem elég gondolni a környezetvédelemre

Az elektromos energia előállításához szükséges primer energiaforrást  a földkéregben található fosszilis energiahordozók bányászatából nyerjük. A fosszilis energiahordozók elégetéséből,keletkező hővel nagy teljesítményű forgó generátorok állítják elő az elektromos energiát.A fosszilis energiahordozók mellett hasonló forgó generátorokat működtetnek megújuló energiahordozók úgymint víz, szél. 
De megújuló energiahordozók átalakítása történhet nem forgógépes , átalakítással is pl photoelektromos napelemek segítségével.
Bármely formában megtermelt elektromos energia ,kiépített vezetékhálózaton ,többszörös transzformációval jut el a felhasználási helyre.
Előállítás , szállítás ,felhasználás folyamatábra a veszteségek keletkezési helyére és  körülbelüli mértékének össze hasonlítására   (VER 2011 statisztikai jelentés fogyasztásmérések leolvasása  alapján van lehetőség)
 • 1) 40142GWh megtermelt villamos energiából ~6268GWh (~35.000.000 Ft/ óra) veszteség a villanyórákig lakásokat ellátó közösségi vezetékeken.
 • 2) 33874GWh leszállított villamos energiából  ~3048GWh (~17.000.000Ft/ óra) veszteség a villanyóráktól a végpontokat ellátó magánvezetékeken. (~ 2Ft/óra / lakás)
 • 3) A megtermelt villamos energia egy része  (~52.000.000Ft/óra ) veszendőbe megy.


A PROBLÉMA A rendszer működik, de az előállítás és  a szállítás során a végső felhasználásig  túl sok veszteség keletkezik Az energiaszolgáltatók,jellemzően nem érdekeltek a veszteségek kiváltásában (lyukas vödör-leaky bucket)

LYUK 1 
A vezetékhálózat áramkötései, hibás szigetelései káros  és veszélyes melegedést ,felesleges túlfogyasztást okoznak.
 • 1)Az elavult elektromos hálózat melegedő kötései , egy átlagos lakásban óránként akár 0,04kWh  (~2Ft/óra )veszteséget okozhatnak, amit a fogyasztásmérő, a hatásos fogyasztással együtt megmér. Ez település szinten akár több MWh villamos energia elpocsékolását eredményezik. 
 • 2)A melegedő kötések tűzveszélyesek.
 • 3)A veszteség táplálására termelt energia SZENNYEZI A KÖRNYEZETET!

LYUK 2
szállítás eszközeinek technológiai fejlesztése  feltalálásuk óta folyamatos,de hatásfokuk ilyen mértékű javítása fizikai korlátokba ütközik.
 • 1)A szállítóvezeték ellenállása , fogyasztása nem küszöbölhető ki.
 • 2)Az átalakító transzformátor  fogyasztása nem küszöbölhető ki.

A MEGOLDÁS A fenntartható fejlődés érdekében  Lokális veszteségkiváltás , foto elektromos  ipari, kommunális és lakossági hálózatba akkumuláló
installációk  segítségével .
A napelem mint elektromos  veszteségkiváltó tartozék 
 • Transzformátor körzetekben
 • Ipari üzemekben
 • Kommunális épületekben
 • Társasházakban
 • Magánházakban
 • Tér és közvilágítási hálózatokon